Researcher's Night 2016/ EKETA Teaser 2

Direction - Choreography : Nikos Kapelios
Cinematography / Post Production : Gabriel Psaltakis
Music : Stelios Ntaras